کاهش ارزش لیر به ضرر ایران

روند کاهش ارزش لیر ترکیه به نحوی پیش رفته که این کشور از این اتفاق در راستای رونق صادرات و گردشگری خود، بهره برده است و با این روند ترکیه می تواند بازار محصولات ایران را در منطقه قبضه کند.


دریافت
20 MBمنبع

پرسش/نظر خود را مطرح کنید.

پرسش/نظر خود را مطرح کنید. (آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد)