پیرامون صادرات تنها معطوف به اروپا نباشیم/مانع زدایی از صادرات

[ad_1]

دبیر مجمع جهانی بازرگانان مسلمان بیرجند با اشاره به اینکه برای صادرات باید روی کشورهای هدف مانند آفریقا و آسیای مرکزی تمرکز کنیم، گفت: در صادرات کالا فقط به اروپا نپردازیم.

به گزارش شاخص صادرات، طهماسبی عصر یکشنبه در کارگروه توسعه صادرات و شورای سازمان بورس مرزی خراسان جنوبی اظهار داشت: مجمع جهانی تجار مسلمان به پیشنهاد ستاد کل تشکیل شد.

دبیر مجمع جهانی تجارت مسلمانان گفت: مجمع جهانی کسب و کار مسلمانان با حمایت حوزه بین الملل بسیج تشکیل شد و برای تسهیل صادرات کالا نیز توافقاتی داریم.

طهماسبی با اشاره به اینکه برای صادرات باید روی کشورهای هدف مانند آفریقا و آسیای میانه تمرکز کنیم، گفت: برای صادرات کالا نباید تنها به اروپا تمرکز کنیم.

وی گفت: اگر اروپا به ویژه در حوزه انرژی با مشکل مواجه شود به تجارت با ایران بازمی گردد.

معاون اجرایی رئیس جمهور و دبیر بین الملل ستاد اقتصادی معین تصریح کرد: اگر مسلمانان و کشورهای اسلامی را در مبادلات تجاری هدف قرار دهیم، با ارادت آنها به ایران به موفقیت های خوبی دست خواهیم یافت.

طهماسبی با اشاره به اینکه کشورهای هدف ما عراق، لبنان، سوریه، یمن، آسیای میانه و… هستند، ادامه داد: با تشکیل دولت جهادی، مدیران مرکز به دنبال کار برای ایجاد اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی هستند.

وی گفت: در مورد تجارت با افغانستان سه میلیارد دلار کالا صادر می کنیم اما بازگشت تعهد ارزی کار را با مشکل مواجه کرده است.

دبیر مجمع جهانی تجار مسلمان با اشاره به اینکه در 40 کشور دفاتر رسمی داریم، گفت: می توانیم از این ظرفیت برای گره گشایی از موضوع صادرات کالا و کمک به تجار استفاده کنیم.

طهماسبی با تاکید بر اینکه هیچ منبع درآمدی از هیچ شرکتی نخواهیم داشت و تنها واسطه هستیم، گفت: مرکز اقتصادی معین نیز با هدف رفع موانع صادرات و کمک به صادرکنندگان تلاش می کند.

وی گفت: در حوزه بازارچه های مرزی نیز بر اساس ورود و استقرار در این بازارچه ها نمایندگی داریم.

[ad_2]

منبع

پرسش/نظر خود را مطرح کنید.

پرسش/نظر خود را مطرح کنید. (آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد)