منع مصرف داروی داخلی توسط پزشکان موجب سرگردانی بیمار می شود

[ad_1]

همدان-مدیر دارویی استان همدان گفت:صرف اطلاع‌رسانی شفاهی و منع بیمار از مصرف داروی تولید داخل، حاصلی جز سرگردانی بیمار و نهایتاً تهیه داروی مورد نظر از مبادی قاچاق نخواهد داشت.

دکتر فاخته قربانی شهرت در گفتگو با شاخص صادرات، بیان کرد: پگاسپار با برند انکاسپار که برند اصلی فرانسوی هست در داروخانه بیمارستان اکباتان موجود است و خوشبختانه قبل از اتمام موجودی، سهمیه جدید به استان تخصیص یافته و روز قبل تحویل مرکز اکباتان شده است.

وی ادامه داد: تنها برند هندی ال آسپار در کشور موجود است و وارد می‌شود که در همدان هم در دسترس است. برند اروپایی بنام اسپکتریلا در شش ماه اخیر واردات قانونی به کشور نداشته است.

قربانی شهرت افزود: متوترکسات موجود در کشور تولید داخل بوده و به دلیل وجود داروی داخلی، واردات برند اتریشی در حال حاضر در دستور کار سازمان غذا و دارو قرار ندارد.

وی اضافه کرد: وین کریستین آلمانی، ترک و انگلیسی در حال حاضر در کشور موجود است که هر سه برند در همدان نیز در دسترس است. ترک و آلمانی در بیمارستان اکباتان، انگلیسی در داروخانه دانشکده داروسازی و هم‌اکنون وین بلاستین موجود در بازار دارویی فقط برند هندی است.

وی گفت: برند ایتالیایی به تعداد محدود وارد و به صورت سهمیه‌ای توزیع شده که هر بار سهمیه استان به طور کامل جذب شده است. ضمن اینکه وین کریستین و وین بلاستین در بسیاری از موارد با هم جایگزین می‌شوند.

قربانی شهرت اظهار کرد: سیکلوفسفامید موجود در بازار دارویی کشور و همدان، در حال حاضر صرفاً برند هندی می‌باشد و واردات برندی دیگر در دستور کار سازمان نیست.

وی افزود: دانوروبیسین نیز در حال حاضر صرفاً برند هندی واردات قانونی داشته و در کشور و همدان موجود است و برندهای دیگر ازجمله ایتالیایی در دستور کار سازمان غذا و دارو قرار ندارد.

قربانی شهرت بیان کرد: راهکار منطقی برای ایجاد ساز و کار مناسب جهت سازمان غذا و دارو به منظور واردات داروهای برند اروپایی و امریکایی یا هر نوع دارویی، آن است که در صورتی که پزشکی معتقد است برند مشابه ایرانی یا هندی سبب ایجاد عارضه برای بیمار می‌شود، پزشک معالج برای آن دارو گزارش ADR به تعداد بیماران و موارد استفاده ثبت نماید تا امکان جلوگیری از واردات آن برند یا عدم تولید وجود داشته باشد. اما علیرغم آگاهی پزشکان در این خصوص، تاکنون در این دانشگاه طی سالیان اخیر، گزارش مستندی در خصوص عدم اثربخشی یا ایجاد عوارض جانبی جدی برای بیماران در صورت مصرف برند هندی یا ایرانی داروهای مذکور از طرف پزشکان مربوطه نداشته‌ایم. فلذا ارجح دانستن داروی اروپایی به داروی هندی یا ایرانی و… برای سازمان غذا و دارو توجیهی ندارد.

وی گفت: صرف اطلاع‌رسانی شفاهی و منع بیمار از مصرف داروی تولید داخل، حاصلی جز سرگردانی بیمار و نهایتاً تهیه داروی مورد نظر از مبادی قاچاق نخواهد داشت.

قربانی شهرت ادامه داد: این در حالی است که بسیاری از داروهای شیمی‌درمانی نیاز به شرایط نگهداری ویژه و رعایت زنجیره سرد داشته و تزریق داروی قاچاق می‌تواند موجب مخاطرات جدی برای بیماران گردد.

[ad_2]

منبع

پرسش/نظر خود را مطرح کنید.

پرسش/نظر خود را مطرح کنید. (آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد)