رشد تجارت ایران و روسیه

بررسی وضعیت تجارت ایران و روسیه، نشان می‌دهد که ارزش صادرات ایران به این کشور در ۹ ماه سال جاری، رشد ۵۸ درصدی داشته و همچنین ارزش واردات از روسیه، نیز مشمول رشد ۵۳ درصدی شده است.


دریافت
20 MBمنبع

پرسش/نظر خود را مطرح کنید.

پرسش/نظر خود را مطرح کنید. (آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد)