خریداران چای داخلی مجوز دوبرابری ثبت سفارش واردات دریافت می‌کنند

مدیرکل دفتر توسعه صادرات و تجارت خارجی گفت: در اجرای حمایت ازتولید داخلی، خریداران چای داخلی مجوز دوبرابری ثبت سفارش واردات دریافت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد و کشاورزی، میثم جاهدی مدیرکل دفتر توسعه صادرات و تجارت خارجی، گفت: بر اساس تاکید وزیر جهاد کشاورزی در اجرای سیاست حمایت از تولید داخلی، شرکت‌های خریدار چای داخلی با معرفی سازمان چای کشور از امتیاز واردات چای به میزان دو برابر خرید محصول داخلی بهره‌مند می‌شوند.

وی افزود: تأیید ثبت سفارش یک شرکت خریدار چای داخلی انجام شد و از این پس، امتیاز واردات چای به شرکت‌های خریدار چای چای‌کاران و کارخانجات چای داخلی تا دو برابر توسط این دفتر صادر می‌شود.منبع

پرسش/نظر خود را مطرح کنید.

پرسش/نظر خود را مطرح کنید. (آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد)