ترخیص ۹.۷ میلیون تن کالای مورد نیاز کشور در دو ماه

[ad_1]

سخنگوی گمرک ایران از ترخیص ۹.۷ میلیون تن کالای مورد نیاز کشور در دو ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، سید روح الله لطیفی اظهار کرد: در پنج ماه نخست امسال ۱۳ میلیون و ۸۱۹ هزار تن کالای وارداتی به ارزش ۱۶ میلیارد و ۶۳۱ میلیون دلار به صورت قطعی از گمرکات کشور ترخیص شد و در همین مدت نیز ۴۵ میلیون و ۴۷۲ هزار تن کالا به ارزش ۱۷ میلیارد و ۶۶۱ میلیون دلار نیز به کشورهای دیگر صادر شد.

وی افزود: متوسط ماهانه واردات کالا در پنج ماه نخست امسال ۲ میلیون و ۷۶۴ هزار تن کالا به ارزش سه میلیارد و ۳۲۶ میلیون دلار بوده است، اما آمارها نشان می دهد در دو ماه اخیر با جهش در ترخیص کالاهای وارداتی و صادرات کالاهای ایرانی در دولت سیزدهم مواجه شدیم.

سخنگوی گمرک ایران توضیح داد: در ماههای شهریور و مهر یعنی استقرار دولت سیزدهم، ۹ میلیون و ۶۸۶ هزار تن کالا به ارزش ۱۱ میلیارد و ۱۰۸ میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شد و ۲۹ میلیون و ۷۰۹ هزار تن کالای ایرانی به ارزش ۹ میلیارد و ۴۱۳میلیون دلار نیز به سایر کشورها صادر شد.

وی افزود: از این میزان پنج میلیون و ۳۱۹ هزار تن کالای وارداتی به ارزش ۶ میلیارد و ۴۹۰ میلیون دلار مربوط به شهریور و چهار میلیون و ۳۶۷ هزار تن به ارزش چهار میلیارد و ۶۱۸ میلیون دلار مربوط به مهر ماه است که از لحاظ وزنی در شهریور ۹۲ درصد و در مهر ۵۸ درصد و از لحاظ ارزش نیز در شهریور ۹۵ درصد و در مهر ۳۹ درصد واردات کالاهای مورد نیاز کشور نسبت به متوسط پنج ماه نخست بیشتر از گمرکات کشور ترخیص شده است.

لطیفی در خصوص جهش در صادرات در دولت سیزدهم گفت: آهنگ صادرات از آغاز سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ رشد فزاینده‌ای داشته و با وجود رشد صادرات و بازگشت آن به شرایط قبل از همه گیری کرونا، این رشد در دو ماه استقرار دولت سیزدهم آهنگی سریعتر به خود گرفته است به گونه ای که در پنج ماه نخست امسال ۴۵ میلیون و ۴۷۴ هزار تن کالا به ارزش ۱۷ میلیارد و ۶۶۱ میلیون دلار از کشور با متوسط ماهانه ۹ میلیون و ۹۵ هزار تن به ارزش سه میلیارد و ۵۳۲ میلیون دلار صادر شده بود، در صورتی که با اضافه شدن میزان کالاهای صادراتی در دو ماه شهریور و مهر به میزان ۲۹ میلیون و ۷۰۹ هزار تن کالا به ارزش ۹ میلیارد و ۴۱۳ میلیون دلار، سرجمع صادرات هفت ماهه کشور به ۷۵ میلیون و ۱۸۳ هزار تن به ارزش ۲۷ میلیارد و ۷۴ میلیون دلار رسید.

سخنگوی گمرک ایران توضیح داد: صادرات کشور در شهریور ماه ۱۴ میلیون و ۵۲۲ هزار تن به ارزش چهار میلیارد و ۱۴۵ میلیون دلار و در مهر ماه ۱۵ میلیون و ۱۸۷ هزار تن به ارزش پنج میلیارد و ۲۶۸ میلیون دلار بوده است که نسبت به متوسط ماهانه صادرات در پنج ماه نخست، در شهریور ۶۰ درصد در وزن و ۱۷ درصد در ارزش و در مهر ماه ۶۷ درصد در وزن و ۴۹ درصد در ارزش افزایش و جهش صادرات را شاهد بودیم به گونه ای که صادرات مهر ماه حد نصاب (رکورد) تازه ای را در صادرات کشور جابجا کرده است.

[ad_2]

منبع

پرسش/نظر خود را مطرح کنید.

پرسش/نظر خود را مطرح کنید. (آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد)