تجارت ایران و عراق ۲۰ درصد افزایش یافت

خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در روابط تجاری خود با عراق در 11 ماه سال جاری شاهد رشد 20 درصدی مبادلات تجاری دو کشور بوده ایم.

دریافت می کنم
8 مگابایتمنبع

پرسش/نظر خود را مطرح کنید.

پرسش/نظر خود را مطرح کنید. (آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد)