ورود خودروهای وارداتی از آذر ماه به بازار ایران

قالیباف سخنگوی وزارت امنیت گفت: تا پایان سال 70 هزار خودرو معادل یک میلیارد یورو وارد کشور می شود.

دریافت می کنم
34 مگابایتمنبع

پرسش/نظر خود را مطرح کنید.

پرسش/نظر خود را مطرح کنید. (آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد)