واردات درب بطری در سال ۹۹؛ بیش از ۶ میلیون دلار!

واردات درب بطری در سال ۹۹؛ بیش از ۶ میلیون دلار!منبع

پرسش/نظر خود را مطرح کنید.

پرسش/نظر خود را مطرح کنید. (آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد)