جزئیات مصوبه ۲۶ ماده ای دولت برای تسهیل صادرات و مدیریت واردات


مصوبه تسهیل صادرات و مدیریت واردات شامل ۲۶ ماده، از سوی دولت ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور امروز ابلاغیه‌ای را در راستای حمایت از صادرات غیرنفتی کشور ابلاغ کرد.

بر اساس این ابلاغیه رفع استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان ابلاغ شد و بر این اساس دیگر استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان ارتباطی به ایفای تعهدات ارزی نخواهد داشت.

در این ابلاغیه ضوابط اجرایی سیاست‌های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات ذکر شده و همچنین به ضوابط عمومی تجاری و ارزی و ضوابط تهاتر کالا با نفت و میعانات گازی اشاره شده است.

جزئیات مصوبه ۲۶ ماده ای دولت برای تسهیل صادرات و مدیریت واردات

جزئیات مصوبه ۲۶ ماده ای دولت برای تسهیل صادرات و مدیریت واردات

جزئیات مصوبه ۲۶ ماده ای دولت برای تسهیل صادرات و مدیریت واردات

جزئیات مصوبه ۲۶ ماده ای دولت برای تسهیل صادرات و مدیریت واردات

جزئیات مصوبه ۲۶ ماده ای دولت برای تسهیل صادرات و مدیریت واردات

جزئیات مصوبه ۲۶ ماده ای دولت برای تسهیل صادرات و مدیریت وارداتمنبع

پرسش/نظر خود را مطرح کنید.

پرسش/نظر خود را مطرح کنید. (آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد)