تجارت ایران با همسایگان به ۵۲ میلیارد دلار رسید

[ad_1]

معاون وزیر اقتصاد گفت: تجارت کشورمان با همسایگان ایران در سال 1400 با رشد 23 درصدی از نظر وزنی و 43 درصدی از نظر ارزشی به بیش از 100 میلیون تن کالا و به ارزش 51.9 میلیارد دلار رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از گمرک; علیرضا مقدسی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در خصوص تجارت با 15 کشور همسایه گفت: سیاست نزدیکی ایران با کشورهای منطقه به ویژه با همسایگان در دولت سیزدهم موجب رشد تجارت با همه کشورها شده است. کشورها. بخصوص همسایه ها را ببینیم

وی افزود: یکصد میلیون و 131 هزار تن کالا به ارزش 51 میلیارد و 875 میلیون دلار در سال 1400 بین ایران و 15 کشور همسایه مبادله شد که از این میزان 75 میلیون و 445 هزار تن به ارزش 26 میلیارد و 29 میلیون دلار سهم ایران بوده است. صادرات به این کشورها 24 میلیون و 686 هزار تن به ارزش 25 میلیارد و 846 میلیون دلار سهم واردات است.

رئیس کل گمرک ایران تصریح کرد: در سال 1400 با 12 درصد افزایش وزن و 29 درصد در ارزش کالاهای صادراتی به کشورهای همسایه همراه بودیم و در واردات نیز 68 درصد وزن و 60 درصد افزایش داشتیم. در ارزش.”

مقدسی در خصوص صادرات به کشورهای همسایه تصریح کرد: عراق با 8.9 میلیارد دلار و رشد 21 درصدی، ترکیه با 6.1 میلیارد دلار و رشد 141 درصدی، امارات با 4.9 میلیارد دلار و افت 8 درصدی، افغانستان با رشد 21 درصدی. 1.8 میلیارد دلار و 20 درصد کاهش و پاکستان با 1.3 میلیارد دلار و رشد 24 درصدی پنج مقصد اول صادرات ایران به 15 کشور همسایه در سال 1400 بوده اند.

مقدسی افزود: عمان با 716 میلیون دلار و 63 درصد رشد، روسیه با 579 میلیون دلار و رشد 15 درصد، آذربایجان با 565 میلیون دلار و رشد 11 درصد، ترکمنستان با 335 میلیون دلار و رشد 144 درصد، ارمنستان با 304 دلار رشد. میلیون دلار (بدون تغییر)، قزاقستان با 187 میلیون دلار و رشد 11 درصد، کویت با 158 میلیون دلار و رشد 2 درصد، قطر با 134 میلیون دلار و افت 20 درصد، بحرین با 10 میلیون دلار و رشد 15 درصد و عربستان با 41.4 هزار دلار 10 مقصد بعدی صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای همسایه بود.

معاون وزیر اقتصاد مربوط به واردات از هر یک از کشورهای همسایه می گوید: امارات با 16.5 میلیارد دلار و رشد 69 درصد، ترکیه با 5.3 میلیارد دلار و رشد 20 درصد، روسیه با 1.7 میلیارد دلار و رشد 54 درصد، عراق با 1، 2 میلیارد دلار، 790 درصد افزایش یافت و عمان با 619 میلیون دلار و 43 درصد، پنج کشور مبادلات تجاری با ایران برای رفع نیازهای این کشور در بین همسایگان خود در سال 1400 هستند.

مدیرکل گمرک ایران افزود: پاکستان با 312 میلیون دلار، قزاقستان با 78 میلیون دلار، آذربایجان با 42.6 میلیون دلار، ترکمنستان با 33.3 میلیون دلار، افغانستان با 21.1 میلیون دلار، ارمنستان با 20.2 میلیون دلار، کویت با 14.8 میلیون دلار، قطر. با 9.6 میلیون دلار و بحرین با 1.5 میلیون دلار به ترتیب 10 کشور همسایه دیگر برای تامین کالاهای مورد نیاز کشورمان در سال 1400 بودند.

[ad_2]

منبع

پرسش/نظر خود را مطرح کنید.

پرسش/نظر خود را مطرح کنید. (آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد)