بدهی‌های خارجی به ۸ میلیارد و ۸۸۵ میلیون دلار رسید


بانک مرکزی گزیده ای از ترازنامه 1400 ماهه خود را منتشر کرد.

به گزارش شاخص صادرات، بانک مرکزی نمونه آمار مربوط به قسمت تراز پرداخت های بهمن ماه را منتشر کرد.

بخش تراز پرداخت ها، تراز پرداخت ها، صادرات و واردات غیرنفتی کشور، ارزش صادرات بدون نفت، آمار بدهی های خارجی (بدهی های واقعی) و میانگین نرخ فروش ماهانه دلار بین بانکی ارائه شده است. و بازار آزاد

بر اساس این آمار در بهمن ماه 1400 5 میلیارد و 104 میلیون دلار واردات صورت گرفته است. با احتساب این رقم، کل واردات یازده ماهه یک هزار و 400 دستگاه به 46 میلیارد و 577 میلیون دلار رسید.

همچنین میزان صادرات در بهمن ماه به 4 میلیارد و 753 میلیون دلار رسید که مجموع صادرات 11 ماهه را به 43 میلیارد و 517 رساند.

بدهی خارجی (بدهی واقعی) کشور در پایان ماه 8 میلیارد و 885 میلیون دلار بوده که از این میزان 6289 بدهی بلندمدت و 2596 دلار کوتاه مدت بوده است.



منبع

پرسش/نظر خود را مطرح کنید.

پرسش/نظر خود را مطرح کنید. (آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد)