ایستادگی برای ممنوعیت واردات برنج/ نیاز ۸۰۰ هزار تنی به واردات

[ad_1]

آمل-معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت: از اول مردادماه تا پایان آبان ماه اجازه واردات به کسی داده نشده و این وزارتخانه محکم پای ممنوعیت واردات برنج به کشور ایستاده است.

علیرضا مهاجر در حاشیه نشست با مدیران جهاد کشاورزی مازندران و اعضای هیئت مدیره مرکز بین المللی تجارت وپایانه برنج ایران در شهرستان آمل در گفتگو با شاخص صادرات افزود: هرچند طی مدت ممنوعیت واردات برنج برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی فشارهای زیادی به وزارت جهاد کشاورزی از جمله واردکنندگان برنج وارد کردند و حتی همچنان فشار می‌آوردند، اما وزارت جهاد کشاورزی محکم ایستاده وتا زمان قانونی واردات اجازه نخواهد داد.

وی ادامه داد، این ممنوعیت به خاطر حمایت از شالی کاران برنج کار کشور بوده که در زمان تولید این محصول در کشور مشغول بودند و طبیعی بوده که برای عرضه برنج تولید داخلی، برنج خارجی وارد نشود.

کمتر از ۸۰۰ هزار تن نیاز واقعی برای واردات برنج

معاون امور زراعت وزیرجهاد کشاورزی، سطح زیرکشت برنج در کشور را بیش از ۶۵۰ هزار هکتار با تولید بیش از دو میلیون و۲۰۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: نیاز واقعی کشور بر اساس جمعیت فعلی حدود ۳ میلیون تن بوده که با این احتساب، نیاز به واردات حدود ۸۰۰ هزار تن در سال است.

مهاجر، در پاسخ به این پرسش که حجم بالای واردات برنج از مبادی قانونی وغیرقانونی به کشور بیشتر از نیاز واقعی کشور است و راهکارهای مقابله با آن چیست،؟ گفت: در شرایط فعلی، وزارت جهاد کشاورزی تحت هر شرایطی اجازه واردات وثبت سفارش بیش از ۸۰۰ هزار تن را قبول نخواهد کرد.

وی تاکید کرد، رویکرد این وزارتخانه حمایت از تولید داخلی در راستای خودکفایی کشور در تولید برنج با افزایش تولید در واحدهای سطح است و با این استراتژی برنامه‌های محوری خود را در تولید و اصلاح بذرهای جدید برای عملکرد تولید بیشتر در هر هکتار در دست اقدام دارد.

وی میانگین تولید برنج درهر هکتار دراستان گیلان را اکنون حدود چهار و در مازندران ۵ تا ۵/۵ تن بیان کرد و یادآورشد، با تولید حدود ۸ تن در هر هکتاربه تولید دلخواه و بی نیازشدن کشور از واردات خواهیم رسید.

[ad_2]

منبع

پرسش/نظر خود را مطرح کنید.

پرسش/نظر خود را مطرح کنید. (آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد)