افزایش صادرات ایران به کشورهای همسایه در دولت سیزدهم

دولت سیزدهم طی ۶ ماه اخیر بیشتر گرایش به توسعه تبادلات تجاری با کشورهای همسایه داشته است به طوریکه صادرات ایران به این کشورها ۱۹۲ میلیون و ۴۶۷ هزار و ۹۶۲ دلار بیشتر از میزان واردات بوده است.

به گزارش شاخص صادرات، از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم، استقبال زیادی به تجارت با ۱۵ کشور همسایه برای تأمین درآمدهای ارزی و کالاهای مورد نیاز صورت گرفته، این در حالی است که دولت گذشته توجه خود را معطوف به روابط با غرب و کشورهای اروپایی کرده بود.

آمار تجارت خارجی ایران به ۱۵ کشور همسایه در بازه زمانی اول مرداد ماه تا پایان دی سال جاری نشان می‌دهد که به لحاظ ارزشی صادرات ایران به ارمنستان ۱۴۴ میلیون و ۴۲۰ هزار و ۷۴۸ دلار، به افغانستان ۸۱۴ میلیون و ۷۰۲ هزار و ۱۶۳ دلار، به امارات متحده عربی ۲ میلیارد و ۱۸۳ میلیون و ۱۵۸ هزار و ۸۰۷ دلار، به بحرین ۵ میلیون و ۰۹۵ هزار و ۷۲۶ دلار، به پاکستان ۶۷۶ میلیون و ۸۸۳ هزار و ۶۱۲ دلار، به ترکمنستان ۱۷۰ میلیون و ۵۸۰ هزار و ۲۶۸ دلار بوده است.

از طرف دیگر از لحاظ ارزشی صادرات ایران به کشور ترکیه ۳ میلیارد و ۶۶۹ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۷۳۷ هزار دلار، آذربایجان ۳۰۷ میلیون و ۶۵۸ هزار و ۲۹۱ دلار، به عراق ۴ میلیارد و ۴۸۰ میلیون و ۳۲۹ هزار و ۱۴۹ دلار، به عربستان ۸ هزار و ۱۳۴ دلار، به عمان ۳۷۸ میلیون و ۱۳۲ هزار و ۳۷۸ دلار، به روسیه ۲۹۹ میلیون و ۳۷۴ هزار و ۱۵ دلار، به قزاقستان ۹۶ میلیون و ۹۵۷ هزار و ۴۳۶ دلار، به قطر ۷۱ میلیون و ۹۵۴ هزار و ۵۴۹ دلار و به کویت ۸۲ میلیون و ۲۷۰ هزار و ۵۹۹ دلار بوده است.

اما به صورت کلی در شش ماه اخیر دولت سیزدهم توانسته ۱۳ میلیارد و ۳۸۰ میلیون و ۹۳۴ هزار و ۶۱۲ دلار کالا به کشورهای همسایه صادر کند.

همچنین آمار واردات ایران از ۱۵ کشور همسایه نشان می‌دهد که به لحاظ ارزشی ایران از کشور ارمنستان ۸ میلیون و ۳۶۲ هزار و ۴۵۳ دلار، از افغانستان ۱۲ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۶۶۲ دلار، از امارات ۸ میلیارد و ۳۳۶ میلیون و ۸۳۵ هزار و ۸۷۴ دلار، از بحرین ۸۲۲ هزار و ۳۱۴ دلار، از پاکستان ۸۱ میلیون و ۸۸۰ هزار و ۵۸۵ دلار و از ترکمنستان ۱۲ میلیون و ۹۲۱ هزار و ۹۴۶ دلار واردات محصول داشته است.

از طرف دیگر به لحاظ ارزشی واردات ایران از کشور ترکیه ۲ میلیارد و ۷۲۵ میلیون و ۳۸۵ هزار و ۳۳ دلار، از جمهوری آذربایجان ۲۳ میلیون و ۳۲۹ هزار و ۵۲۶ دلار، از عراق ۷۷۹ میلیون و ۱۲۲ هزار و ۸۳۱ دلار، از عمان ۲۷۶ میلیون و ۳۱۹ هزار و ۸۷۶ دلار، از روسیه ۸۹۹ میلیون و ۶۲۶ هزار و ۹۸۶ دلار، از قزاقستان ۲۱ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۶۴۹ دلار، از قطر ۲ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۷۳۶ دلار و از کویت ۷ میلیون و ۴۳۵ هزار و ۱۷۹ دلار بوده، این در حالی است که کشورمان از عربستان طی شش ماه گذشته کالای وارد نکرده است.

اما به صورت کلی دولت سیزدهم در شش ماه اخیر ۱۳ میلیارد و ۱۸۸ میلیون و ۴۶۶ هزار و ۶۵۰ دلار کالا از ۱۵ کشور همسایه خود وارد کرده که در مقایسه با میزان صادرات مشخص می‌شود که تراز تجاری ایران با کشورهای همسایه مثبت بوده به طوری که صادرات ایران به این کشورها ۱۹۲ میلیون و ۴۶۷ هزار و ۹۶۲ دلار بیشتر از میزان واردات از این کشورها بوده است.منبع

پرسش/نظر خود را مطرح کنید.

پرسش/نظر خود را مطرح کنید. (آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد)