ارتباط تجاری مستقیم ایران با ۴ کشور اروپایی در نیمه نخست ۱۴۰۰

[ad_1]

با بررسی مقاصد عمده واردات کشور می‌توان اسامی برخی کشورهای اروپایی مانند انگلستان، هلند، آلمان و سوئیس را شاهد بود که در نیمه نخست ۱۴۰۰ حدود ۳ میلیارد دلار مراوده تجاری با ایران داشته‌اند.

به گزارش شاخص صادرات، بر اساس آمار رسمی واصله از گمرک، مهمترین مقاصد صادرات ایران طی نیمه نخست ۱۴۰۰ کشورهای چین، عراق و ترکیه به ترتیب با سهم ۳۳ درصد، ۱۷ درصد و ۹ درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی هستند که ارزش صادرات کشورهای مذکور نیز طی نیمه نخست ۱۴۰۰ به ترتیب حدود ۵.۳ میلیارد دلار، ۲.۷ میلیارد دلار و ۱.۴ میلیارد دلار است. شایان ذکر است سهم چین در افزایش ۶۳ درصدی ارزش صادرات طی نیمه نخست ۱۴۰۰ قابل توجه و حدود ۲۴ واحد درصد بوده است.

طبق اطلاعات موجود، صادرات ایران به ده مقصد عمده صادراتی که ۶ کشور را کشورهای همسایه تشکیل می‌دهند به استثنای کشور افغانستان، با افزایش حداقل ۱۶ تا ۱۶۲ درصدی همراه بوده است. جدول ذیل بیانگر ۱۰ مقصد مهم عمده صادرات غیرنقتی کشور طی نیمه نخست سال ۱۴۰۰ است.

از طرف دیگر مطابق آمارهای موجود، واردات از دو کشور امارات متحده عربی و چین بیش از نیمی از کل ارزش واردات کشور طی نیمه نخست ۱۴۰۰ را تشکیل می‌دهند (حدود ۵۳ درصد). ارزش واردات ایران از دو کشور مذکور در نیمه نخست ۱۴۰۰ به ترتیب ۷.۳ میلیارد دلار و حدود ۵ میلیارد دلار بوده است.

نکته قابل توجه، افزایش ۸۳ درصدی واردات از امارات متحده عربی طی نیمه نخست ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل است. طی بازه مذکور، پس از امارات متحده عربی و چین، ترکیه با سهم حدود ۱۱ درصدی (۲.۴ میلیارد دلار) از کل ارزش واردات قرار دارد. عامل مسلط بر افزایش حدود ۳۷ درصدی ارزش واردات ایران در نیمه نخست ۱۴۰۰ نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل، سهم حدود ۲۰ واحد درصدی افزایش واردات از امارات متحده عربی است.

ارتباط تجاری مستقیم ایران با ۴ کشور اروپایی در نیمه نخست ۱۴۰۰

جدول فوق بیانگر مهمترین مقاصد وارداتی کشور طی نیمه نخست سال ۱۴۰۰ است که تجارت ایران با کشورهایی مانند هند، عراق و روسیه را نشان می‌دهد. اما نکته مهمتر آنکه با بررسی مقاصد عمده واردات کشور می‌توان اسامی برخی از کشورهای اروپایی مانند انگلستان، هلند، آلمان و سوئیس را شاهد بود که مطابق با بررسی‌ها، طی این مدت حدود ۳ میلیارد دلار مراوده تجاری با ایران داشته‌اند. این مهم، بیانگر اهمیت روابط تجاری برای تمام کشورهای دنیا است که حتی با وجود اختلافات سیاسی گوناگون، منافع اقتصادی با آنها به حاشیه نخواهد رفت.

[ad_2]

منبع

پرسش/نظر خود را مطرح کنید.

پرسش/نظر خود را مطرح کنید. (آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد)