آمادگی استانداری تهران برای رفع موانع پیش‌روی صادرکنندگان

تهران- استاندار تهران از آمادگی استان برای رفع موانع پیش روی صادرکنندگان خبر داد.

به گزارش شاخص صادرات ، علیرضا فهاری بعدازظهر دوشنبه در مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران که با حضور مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران، سید محمد موسوی معاون وزیر کشور برگزار شد. سکوت و محمود بشین مدیرکل سازمان سکوت استان و جمعی از صادرکنندگان بازداشت شدند و گفتند: تجمیع در سیاست گذاری اقتصادی و الگوسازی در فعالیت های اقتصادی به عنوان زنجیره ای از اقدامات اساسی بین دولت و مردم و بخش خصوصی نیازمند بازنگری است.

فخاری گفت: بخشنامه ها در یکدیگر، همراه با تعارض و نبود سیاست های کنترلی برای ارزیابی اثربخشی این دستورالعمل ها و قوانین برای اعمال نظرات شخصی در حوزه های کارشناسی یکی از عوامل عقب ماندگی ما در نحوه اجرای سیاست های اقتصادی است.

استاندار تهران گفت: شما به دنبال مزیت صادراتی هستید، اگر ثبات در نرخ پایه مواد اولیه، نیروی انسانی و نیروی کار و سایر مولفه ها از جمله انرژی و مقررات وجود نداشته باشد، صادرکننده در انتخاب مزیت دچار مشکل می شود.

وی سپس گفت: نباید آنها را به تحریم نسبت دهیم، البته تحریم ها تاثیری نداشته است، اما مدل اقتصادی ما در حوزه تحریم چگونه است.

استاندار تهران تصریح کرد: کمبود منابع، نیروی انسانی و دانش نداریم، بلکه آنچه کم داریم مدیریت است و بیشتر به گفتار درمانی می پردازیم تا حل مشکلات.

فهاری خاطرنشان کرد: تنها دولت است که قادر به ایجاد یک جریان بزرگ اقتصادی ملی و سپس بین المللی نیست، بلکه ظرفیت های ملی بر اساس اقتصاد ملی شکل می گیرد و ظرفیت های جدیدی ایجاد می کند و به دولت جسارت مشارکت در عرضه های بین المللی را می دهد. لذا استان تهران آمادگی همکاری با شما را دارد باید موانع را برطرف کنید.منبع

پرسش/نظر خود را مطرح کنید.

پرسش/نظر خود را مطرح کنید. (آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد)